Có những cách nào để gửi Danh Thiếp Điện Tử cho bạn bè/ khách hàng/ đối tác của tôi?

21:22 13/03/2023 Mr. Hải

Có 3 cách để bạn chia sẻ Danh thiếp điện tử của mình:

Cách 1: Dùng sản phẩm có NFC tích hợp Danh thiếp điện tử

– Bạn cần sở hữu 1 loại sản phẩm có NFC tích hợp Danh thiếp điện tử của mình.

– Trên thiết bị điện tử (điện thoại, ipad,…) của người nhận thông tin, bạn cần mở chức năng nhận dạng NFC (Đối với Iphone thì không cần cài đặt)

– Chạm sản phẩm NFC vào thiết bị điện tử (điện thoại, ipad,…) để chia sẻ Danh thiếp điện tử của mình.

Cách 2: Quét mã QR

– Chia sẻ mã QR của Danh thiếp điện tử cho người nhận trực tiếp (trên thẻ NFC, danh thiếp giấy,…) hoặc gián tiếp (thông qua mạng xã hội, email, hình ảnh,…)

– Người nhận chỉ cần mở Scan và quét mã QR sẽ được dẫn ngay đến trang Danh thiếp điện tử của bạn.

Cách 3: Gửi Link

– Chia sẻ Link Danh thiếp điện tử cho người nhận thông qua mạng xã hội, email,…

– Người nhận chỉ cần nhấn vào link sẽ được dẫn ngay đến trang Danh thiếp điện tử của bạn.

Giỏ hàng của bạn

Thông tin đặt mua

Khu vực nhận hàng
Thông tin liên hệ
Hình thức thanh toán


Hình thức nhận hàng