Khi thay đổi điều chỉnh thông tin trên Danh Thiếp Thông Minh có ảnh hưởng đến mã QR không?

21:17 13/03/2023 Mr. Hải

Một tài khoản bạn đăng ký sẽ có 1 mã QR cố định, nên các thông tin bạn có thay đổi sau này sẽ không làm thay đổi mã QR.

Bạn hoàn toàn yên tâm nếu đã in mã QR trên các sản phẩm Danh Thiếp Truyền Thống hay các ấn phẩm quảng cáo khác.

Giỏ hàng của bạn

Thông tin đặt mua

Khu vực nhận hàng
Thông tin liên hệ
Hình thức thanh toán


Hình thức nhận hàng