LÊ THANH HẢI

LÊ HẢI VIETCARD
Kinh doanh
Danh thiếp VietCard.vn
Giới thiệu
VietCard ra đời với sứ mệnh chuyển đổi Danh thiếp truyền thống (Danh thiếp giấy) sang Danh thiếp điện tử thông minh (Danh thiếp NFC).

Giúp chia sẻ thông tin, kết nối và xây dựng thương hiệu cá nhân hiệu quả chỉ với 1 chạm.
Mạng xã hội
Mã QR

Chia sẻ trang của bạn với bất kỳ ai bằng cách yêu cầu họ quét mã QR này