Sử dụng danh thiếp công nghệ NFC Vietcard có ảnh hưởng đến tài khoản Facebook, Instagram, Zalo hay không?

21:26 12/03/2023 Mr. Hải

Chắc chắn rằng việc sử dụng danh thiếp thông minh Vietcard không dẫn đến mất tài khoản Facebook, Instagram, Zalo hoặc bất kỳ tài khoản cá nhân nào khác của bạn. Các trang mạng xã hội được chia sẻ trên Vietcard là các đường dẫn liên kết tới các trang web đó và Vietcard không yêu cầu khách hàng đăng nhập vào các tài khoản. Do đó việc mất tài khoản là điều không thể xảy ra

Giỏ hàng của bạn

Thông tin đặt mua

Khu vực nhận hàng
Thông tin liên hệ
Hình thức thanh toán


Hình thức nhận hàng