Tôi có thể chuyển nhượng hay bán lại thẻ của mình cho người khác không?

21:10 12/03/2023 Mr. Hải

Theo quy định của công ty KHÔNG cho phép việc chuyển nhượng lại thẻ. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, khách hàng có thể liên hệ với đội ngũ của Vietcard để làm rõ mục đích và  chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển nhượng.

Tất cả các hành vi chuyển nhượng hoặc bán lại thẻ mà không tuân thủ đúng quy trình và thủ tục của Vietcard sẽ bị xem là vi phạm chính sách và bản quyền sản phẩm của Vietcard. Việc này sẽ dẫn đến tài khoản khách hàng bị vô hiệu hóa vĩnh viễn.

Giỏ hàng của bạn

Thông tin đặt mua

Khu vực nhận hàng
Thông tin liên hệ
Hình thức thanh toán


Hình thức nhận hàng