Tôi có thể thêm hoặc bớt thông tin theo ý muốn trên Profile Vietcard được không?

21:43 12/03/2023 Mr. Hải

Bạn hoàn toàn kiểm soát được hồ sơ của mình trên thẻ danh thiếp thông minh Vietcard. Bạn có thể tự do thêm các mạng xã hội, thông tin liên lạc, liên kết website của bạn và sắp xếp chúng theo ý muốn.

Giỏ hàng của bạn

Thông tin đặt mua

Khu vực nhận hàng
Thông tin liên hệ
Hình thức thanh toán


Hình thức nhận hàng