Đối tác của tôi có cần phải cài đặt gì để xem được thông tindanh thiếp cá nhân của tôi hay không?

21:23 13/03/2023 Mr. Hải

Đối tác của bạn không cần cài đặt bất kỳ ứng dụng nào, thông tin hồ sơ của bạn được xem thông qua trình duyệt website trên điện thoại.

Giỏ hàng của bạn

Thông tin đặt mua

Khu vực nhận hàng
Thông tin liên hệ
Hình thức thanh toán


Hình thức nhận hàng