Tôi bị mất thẻ, Vietcard có hỗ trợ tôi làm lại thẻ không? Và có ảnh hưởng gì đến tài khoản của tôi không?

21:17 12/03/2023 Mr. Hải

Quá trình cấp lại thẻ sẽ có chi phí tương đương 30% giá trị của thẻ ban đầu. Bất kỳ sự cố nào liên quan đến thẻ sẽ không ảnh hưởng đến thông tincó  trong tài khoản Profile Vietcard của khách hàng.

Giỏ hàng của bạn

Thông tin đặt mua

Khu vực nhận hàng
Thông tin liên hệ
Hình thức thanh toán


Hình thức nhận hàng